2/3 Teamu Leończak

W 1986 roku ukończyłem technikum hodowlane w Lęborku i do 89 roku studiowałem w Kortowie zootechnikę. Zakupiliśmy z Ewą gospodarstwo które prowadzimy do chwili obecnej. Pierwszego konia Trojanka ogiera grupy rezerwatowej z Popielna kupiliśmy w 89 roku.  Następnym...